Konfliktus feloldás Seobaglyaknak

2011. február 5.
Kategória: Seobaglyak verseny |

Az előző bejegyzésben ígérteknek megfelelően most a konfliktusok feloldásának tárgyalásával folytatom pszichológiai kitérőmet. Első olvasásra bizonyára sok seobagoly érezheti feleslegesnek az itt leírt ismereteket, de talán mélyebben átgondolva eddigi munkáikat, mégis rádöbbenek hasznosságára.

Seobaglyak konfliktuskezelése

A konfliktus feloldás jellemző módszere a kompromisszum. Ez egy egyezkedés a Seobaglyak között, mely egyaránt ad és elvesz. Célja olyan megoldás megtalálása, amely közelíti az álláspontokat, de az általunk lényegesnek tartott elveket, tényeket érintetlenül hagyja.. Engedhetünk eredeti álláspontunkból, ha a másik fél is ugyanezt teszi. Fontos, hogy mindkét fél megőrizze presztízsét. A kompromisszum elérésének módja a tárgyalás , melynek során a különbségeket kíséreljük meg egyeztetni. Mindkét fél enged valamit eredeti álláspontjából, a cél az, hogy mindkét fél győztesnek érezze magát (a győztes-győztes szituációban mindkét fél úgy érzi, hogy a konfliktus számára kedvezően, kívánsága szerint, de legalább is elfogadható módon oldódott meg).

A tárgyalásra fel kell készülni, a témával kapcsolatban sok információt kell összegyűjteni, ismerni kell az ellenfelet is. Az igényeket a tárgyalás során nem lehet növelni, tehát egy olyan pontról kell kiindulni, amiből engedni lehet és ami megmarad, az számunkra elfogadható, kielégítő. Tárgyalásra alternatív megoldásokat kell kidolgozni. A tárgyalásnak van egy nyílt és egy rejtett célja (saját terepemen akarok elismerést learatni).

A kompromisszum egyik formája az együttműködő problémamegoldás, amikor eleve úgy ülünk le a Seobaglyak tárgyalni, hogy minden résztvevőben adott a szándék a vitapontok alapos megtárgyalására, feladat orientált módon tárgyalnak, figyelembe veszik egymás érdekeit, igyekszenek a másik szempontjait megérteni. Eredményre törekszenek. A sikeres tárgyalás három összetevője a kölcsönös bizalom, a pontos kommunikáció és a felek egyezkedési hajlandósága. Fontos része az interperszonális (kommunikációs) képességek leleményes használata. A kimenetel sokban függ attól is, milyen stílusú vitapartnerek állnak egymással szemben (kemény harcos, barátságos segítőkész, problémamegoldó).

A tárgyalás során alkalmazhatóak, a másik felet hátrányos helyzetbe hozni kívánó tárgyalási technikák, melyek ismerete azért is fontos, nehogy áldozattá váljunk. Veszélyes módszer a gúnyolódás, de megfelelő tárgyalófél esetén aláaknázza annak pszichés alapjait. Mikor ellenünk alkalmazzák, akkor a legjobb észre sem venni, nyugodtan fogadni. Népszerű technika a ködösítés. Fel kell rá készülni, azzal kell elhárítani, hogy nem erről szól a tárgyalás, nem ez a téma. Igazi eredménnyel nem jár, de idegessé teheti tárgyalópartnerünket, aki emiatt rosszul dönthet. A felülkerekedés inkább csak a személyes tárgyalás esetén célravezető, a tárgyalófél érzelmi gyengéinek ismeretében azt igyekszünk kihasználni (pl. részvét felkeltése). Az ámításról akkor beszélünk, mikor jövőbeni kedvezmények ígéretével próbálnak a Seobaglyak számukra előnyös kompromisszumot elérni. Kockázatos elhinni az ilyen ígéreteket. A hízelgés a partner eddigi keresőoptimalizálási eredményeinek hangoztatásával pusztán a figyelem elterelését célozza. Egyszerűen bűntudatot is kelthetünk a másik félben. Ezt ügyesen el kell hárítani, nem ez a tárgyalás témája. Tárgyalás során a Seobaglyaknak különösen figyelniük kell, hogy társuk ne tudja őket behatárolni, ez csökkenti a mozgásteret. Ez az agresszív tárgyalási technika, arról akarja meggyőzni a másikat, hogy csak ő tudja, mi a helyes. Agresszív módon felülkerekedhet, magához ragadhatja a döntést, mielőtt a másik fél észrevenné. Tárgyalás közben csak tényszerű kijelentéseket tegyünk, ragaszkodjunk a tárgyhoz, szellemileg nyitottan, figyelmesen, a másik fél álláspontjának megértésére törekedve tárgyaljunk, ne engedjük, hogy közben újabb konfliktus alakuljon ki.

Versengés útján is megoldhatjuk konfliktusainkat, ez akkor használatos, ha a másik rovására kívánunk elérni valamit. Mivel csupán az egyik fél győzhet, a többiek veszteségét a győztes figyelmen kívül hagyja. Ez lényegében kényszerítés, győztes-vesztes konfliktusfeloldást eredményez, a vesztes elégedetlen, a jövőben revánsot kíván szerezni. Seobaglyak számára akkor alkalmazható, ha gyors vagy népszerűtlen döntés SEO műveletre van szükség, ha több információja vagy ismerete van a szituációval kapcsolatban, illetve ha biztos benne, hogy erősebb ellenfelénél.

Közreműködés-alkalmazkodás esetén feláldozzuk saját álláspontunkat, a másikat nyerni hagyjuk (vesztes-győztes megoldás). Ilyenkor a tényleges probléma gyakran nem oldódik meg. A konfliktus emocionális összetevőjének csökkentésére alkalmas, olyan esetekben használható, ha a konfliktusban szereplő dolog nem képvisel jelentős értéket az alkalmazkodó számára. Használható akkor is, ha valakit egy másik együttműködésre kíván hangolni. Az is alkalmazkodás, ha a hangsúlyt az egyező dolgokra és nem a különbségekre tesszük. Későbbi jó kapcsolat reményében is alkalmazzák a keresőoptimalizálók.

Elkerülésnek azt nevezzük, ha az érintett felek tudatában vannak a konfliktusnak , de azt nem ismerik el vagy nem próbálják feloldani. Olyan jelentéktelen nézeteltéréseknél használható, amikor a konfliktusfeloldás többe kerülne, mint annak nyeresége, vagy amikor a probléma magától is megoldódna. Ez lényegében vesztes-vesztes megoldási mód. A keresőoptimalizálás során számtalanszor előfordul ez az eset, problémát a Seobagolynak a halmozódása okoz.

Az együttműködés a konfliktusmegoldás olyan öntudatos eszköze, amikor minden résztvevő félreteszi saját eredeti céljait és együtt dolgoznak egy közös felettes cél kialakításában. Ez győztes-győztes megoldás. Így a felelősség is közösen a résztvevőké és közös az erőfeszítés is a konfliktus megoldására, nincsen parancsoló-parancsteljesítő kapcsolat. Hosszú távú előnyök elérésére ez a legjobb konfliktus feloldási módszer. A folyamat hátránya, hogy hosszadalmas és ezért nem minden szituációban alkalmazható, illetve a ritka az a konfliktus melyben lehetőség mutatkozik használatára.

Ajánlom a Seobaglyak számára, hogy munkájuk során alkalmazzák megfelelően ezeket a módszereket. Nemcsak kényelmesebbé válik a SEO, de konkrét előnyöket is kovácsolhatnak egy-egy jól megoldott helyzetből. Egy fontos gondolattal zárnám keresőoptimalizálás pszichológiai eszmefuttatásom: a düh, a harag és a dac mindig rossz tanácsadó ezekben a helyzetekben és bizony az EGO-t is érdemes néha pihentetni.Oszd meg a Facebook-on
djarni
Hozzászólás írása

You must be logged in to post a comment.