Az ingatlan ügyvéd feladatai és minden, amit az ingatlanjogról tudni kell

2017. február 24.
Kategória: Hasznos Tippek |

Egy ingatlanjogász, vagy kevésbé ismert nevén ingatlan ügyvéd a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem csak a lakásvásárláskor nyújt segítséget – például a szerződés megszerkesztésével és a kapcsolódó feladatok intézésével –, noha kétségtelen, hogy egy ingatlan adásvétele, vagy például ajándékozása egy olyan speciális jogügylet, amely egy szakavatott ügyvéd jelenléte nélkül nem jöhet létre.

Sok esetben ugyanis elengedhetetlen az ügyvédi ellenjegyzés az ilyen ügyekben, néha pedig olyan speciális esetekről van szó, amikor elengedhetetlen egy a témában kiemelten járatos szakember, ami egyet jelent azzal, hogy szükségünk lehet egy ingatlanjogászra, illetve az ingatlanjog megismerésére. Ehhez nyújtunk most egy gyorstalpalót!

Ingatlanjoggal kapcsolatos hasznos dokumentumok:

Az ingatlanjog, avagy az ingatlan ügyvéd szakterülete

Az ingatlanjoghoz nagyon röviden és nagyon egyszerűen minden beletartozik, ami ingatlannak tekinthető, ezáltal a föld, és az ahhoz tartósan hozzáépített épületek, az egyszerű termőföldek, a lakások, de akár még a garázsok is. Az ingatlanokra nagy általánosságban speciális jogszabályok vonatkoznak, amelyek összességét ingatlanjognak nevezzük.

Az ingatlanjog külön lapon való emlegetésének létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban más, minthogy egy ingatlan minden esetben államilag, helyrajzi szám alapján van nyilvántartva, és bármilyen változás, jog vagy kötelezettség az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni lapon kerül rögzítésre, illetve feltüntetésre. Az ingatlan-nyilvántartást jellemzően a Földhivatalok vezetik, és különleges jogi jelentőséggel bírnak, főleg adásvétel, haszonélvezeti jog, tulajdonjog, jelzálogjog vagy éppen szolgalmi jog esetén.

Az ingatlanjog fontosabb szabályai

Az ingatlanjog számtalan szabállyal és alponttal rendelkezik, de ezek közül a legfontosabbakat az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, illetőleg a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet határozza meg, amelynek lényege, hogy minden egyes jogosultságnak, kötelezettségnek, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésnek speciális tartalmi és formai követelményei is vannak, mint amilyen például az ügyvédi ellenjegyzés. Az ingatlanjog általános elemeit, illetve a vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv rögzíti. Ebben külön jogszabályokat találhatunk a lakóingatlanokra, a termőföldekre, a mező- és erdőgazdasági földekre, valamint az épített környezetre, amelynek alakítása és védelme esik jogi szabályozás alá. Szintén elég speciális a társasházak működtetésének, illetve létrehozásának jogi háttere is, noha a társasházon belüli jogviszonyokat rendszerint erőteljesen befolyásolja a társasházi közgyűlés által megfogalmazott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Az ingatlan ügyvéd feladatai

Habár léteznek kifejezetten ingatlan jogra specializálódott jogászok, a legtöbb ügyvéd azonban általában más jogi problémákban is érdekelt, más jogi területeken is mozog. Egy ingatlan ügyvéd éppen ezért foglalkozik az ingatlanjog minden területével, legyen szó akár egy lakás adásvételével, annak ajándékozásával vagy vásárlásával, más módon történő átruházásával, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogokkal is, mint amilyen például a haszonélvezeti jog.

Az ingatlan ügyvéd szakterületéhez tartozó ingatlanjogi ügytípusok

Egy ingatlan ügyvéd szakterülete tehát nem feltétlenül az ingatlanjog, ellenben így is ismernie kell az ehhez kapcsolódó megannyi témakört és ügytípust. Egy ilyen ügyvéd ennek megfelelően az ingatlan átruházásakor felmerülő szerződések megszerkesztésén túl bármilyen ingatlanokhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységben is segítséget tud nyújtani, amely természetesen jogi kérdéskörnek tekinthető. Ilyen például az ingatlanjogi tanácsadás is, vagy a társasházak alapításához kapcsolódó jogi teendők kérdésköre. Ezen felül azonban egy ingatlan ügyvéd szakterületéhez a lakásvásárláson túl a következő ügytípusok tartozhatnak:

 • egy közös tulajdonú ingatlan jogi vonatkozásai;
 • közös tulajdonhoz fűződő jogviták;
 • közös tulajdon megszüntetésének kérdései;
 • társasház alapításához kapcsolódó alapító okirat szerkesztése;
 • társasházak szervezeti- és működési szabályzatának elkészítése;
 • társasházak működéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 • társasházak jogi képviselete jogügyletek és jogviták esetén;
 • ingatlanok kapcsán használati és haszonélvezeti jog létrehozása vagy megszüntetése;
 • ingatlanokhoz kapcsolódó szolgalmi jog;
 • bérleti vagy használati szerződés készítése ingatlanokhoz;
 • birtokviták rendezése;
 • elbirtokláshoz kapcsolódó ügyek.


Oszd meg a Facebook-on
djarni
Hozzászólás írása

You must be logged in to post a comment.